Accept
Accept
 
آموزشگاه زبان بهرستگان

پیشگام در آموزش زبان به کودکان

کانون زبان بهرستگان
مرکز زبان کودکان

با جدید ترین متد های آموزش زبان

آموزشگاه زبان بهرستگان

باارائه مدرک YLEاز دانشگاه کمبریج انگلستان


کلاس های بزرگسالان
نویسنده : manager
تاریخ : پنجشنبه, 10 جولای 2014

شروع کلاسهای بزرگسالان در کانون زبان بهرستگان[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
1
نویسنده : admin
تاریخ : سه شنبه, 17 جولای 2018
1
نویسنده : admin
تاریخ : چهار شنبه, 11 جولای 2018
1
نویسنده : admin
تاریخ : سه شنبه, 10 جولای 2018
نویسنده : admin
تاریخ : شنبه, 7 جولای 2018

برگزاری کلاسهای زبان ترکی استانبولی در کانون زبان بهرستگان

در گروه سنی کودک و بزرگسال[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
1
نویسنده : admin
تاریخ : جمعه, 6 جولای 2018
Hello world
نویسنده : عاطفه محمدبیگی
تاریخ : چهار شنبه, 4 جولای 2018
Hello world
نویسنده : عاطفه محمدبیگی
تاریخ : چهار شنبه, 4 جولای 2018
Hello world
نویسنده : عاطفه محمدبیگی
تاریخ : سه شنبه, 3 جولای 2018
Hello world
نویسنده : عاطفه محمدبیگی
تاریخ : سه شنبه, 3 جولای 2018
1
نویسنده : admin
تاریخ : چهار شنبه, 27 ژوئن 2018
 
   
 
[Alimir_BootModal_Login]