مدرس آموزشگاه زبان بهرستگان باشید

       

لطفاً پس از خواندن مطالب زیر و قبول قوانین اقدام به ثبت مشخصات نمایید.

  1. مربی باید خانم مسلمان و مقید به دین اسلام باشد.

  2. مربی باید  متولد 1361 الی 1370 باشد.

  3. مربی موظف است کلاس TTC ویژه Jolly Phonics را در این آموزشگاه به صورت جلسات ماهیانه بگذراند و درهمۀ سطوح آموزشی به عنوان Observe شرکت نماید.

  4. چنانچه مربی در کلاس TTC یا کلاس های Observe شرکت نمود سپس از همکاری با این کانون منصرف شد موظف است بابت هرکلاسObserve مبلغ شهریه آن ترم را بپردازد.

  5. مربی موظف است به سیلاب ارائه شده توجه نموده و در هر جلسه کار را مطابق آن انجام نماید.

  6. در پایان مراجعه حضوری مربی الزامی و داشتن مدارک شناسایی بهمراه کپی آنها و همچنین یک قطعه عکس در جلسۀ مصاحبه ضروری می باشد.

  7. در جلسه مصاحبه یک امتحان کتبی گرفته میشود .

انتخاب تاریخ