آلمانی - دوره مبتدی تا پیشرفته

  آلمانی : دوره مبتدی تا پیشرفته -

این دوره ویژه افرادی است که به مدارک A1 تا C2 زبان آلمانی نیاز دارند و هدفشان استفاده در امور مهاجرتی و اقامتی، تحصیلی و یا تدریس است.

  منابع آموزشی

آشنایی با دوره:

کانون زبان بهرستگان برای بزرگسالان و نوجوانان دوره های مختلف آلمانی در سطوح A1 تا B2 را ارائه و آزمون های رسمی و بین المللی مؤسسه گوته را با هماهنگی و نیاز زبان آموز برگزار می کند همچنین مؤسسه با برگزاری دوره های آموزشی برای مدرسین نیز تلاش دارد کیفیت تدریس زبان آلمانی را ارتقاء دهد .

نحوه برگزاری دوره:

نوع کلاس

تعداد جلسات در هفته

روزها

ساعات برگزاری

گروهی: حداقل 6 حداکثر 10 نفر

خصوصی: یک 

نیمه خصوصی : 2 تا 4 نفر به نسبت هر نفر 4 ساعت اضافه میشود

دو جلسه

همه روزه

غیر از جمعه ها

 

  عصرها:از 16 الی 20.30 

طبق تعداد زبان آموز