آنلاین -

آنلاین -

کانون زبان بهرستگان کلیۀ دوره های آموزش زبان بصورت حضوری را با همان کیفیت بصورت آنلاین در شرایط ویژه برگزار میکند.
لازم به ذکر است این دوره ها بصورت ویدیوهای از پیش ضبط شده نمی باشد.

  دوره مبتدی تا پیشرفته -

کانون زبان بهرستگان کلیۀ دوره های آموزش زبان بصورت حضوری را با همان کیفیت بصورت آنلاین در شرایط ویژه برگزار میکند.

  منابع آموزشی