ترکی استانبولی -

ترکی استانبولی -

در این دوره زبان آموزان میتوانند در هر سن و موقعیتی در کلاسهای کانون زبان بهرستگان شرکت نمایند.

  دوره مبتدی تا پیشرفته -

آموزش خصوصی زبان ترکی استانبولی بهترین انتخاب برای افرادی که قصد دارند زبان ترکی استانبولی را به بهترین شکل و روش ممکن فراگیرند،آموزش خصوصی زبان ترکی استانبولی و حضور در کلاس های خصوصی کانون زبان بهرستگان می باشد.در کلاس های عمومی بدلیل وقت کم و تعداد زیاد افراد،فرصت کافی برای یادگیری و تمرین وجود ندارد و تا حد زیادی از کیفیت کلاس ها کم می شود و بهترین راه برای حل این مشکل حضور در دوره های خصوصی زبان ترکی استانبولی می باشد.موسسه کانون زبان بهرستگان بهترین مرکز تدریس زبان ترکی استانبولی به صو

  منابع آموزشی