انگلیسی - بهترین زمان یادگیری

  انگلیسی : بهترین زمان یادگیری -

آموزش زبان انگلیسی کودکان در سنین پایین روشی موثر در یادگیری می باشد.

  منابع آموزشی

زبان انگلیسی را می توان زبان دوم اکثر کشور های جهان دانست و به آن به عنوان یک زبان بین المللی نگاه کرد. همگان از اهمیت یادگیری زبان انگلیسی اگاه هستند و می دانند که یادگیری زبان انگلیسی، امروزه یکی از پیش نیاز های مهم بشر در امر آموزش می باشد. بسیاری از محققان و دانشمندان زبان شناسی و همچنین روانشناسی بر این باورند که بهترین زمان یادگیری زبان انگلیسی و یا بطور کلی، هر زبان دومی، سنین کودکی و نوجوانی می باشد. اما این امر نیاز به صرف وقت و استفاده از متد های آموزشی مختلفی می باشد. در این مطلب قصد داریم روش های آموزش زبان انگلیسی کودکان را بازگو کنیم تا بتوانیم تعدادی از متدهای یادگیری را بشناسیم.

روش های آموزش زبان انگلیسی کودکان

همانطور که اشاره شد روش ها و متد های متفاوتی برای یادگیری زبان انگلیسی وجود دارد که برخی از این روش ها مناسب افراد خردسال و کودکان نمی باشد. آموزش زبان انگلیسی کودکان نیازمند صرف وقت بیشتر و حوصله بیشتری می باشد. برخی از این روش ها عبارتند از:

روش اول : روش غرقه سازی

در تمامی تحقیقاتی که مربوط به روش های یادگیری زبان انگلیسی می باشد، روش غرقه سازی را بعنوان بهترین و کاراترین روش آموزش عنوان کرده اند. در این روش کودک از ابتدا در محیطی کاملا با زبانی غیر از زبان مادری خود قرار می گیرد. در برخی آموزشگاه ها و مهد کودک ها که به آموزش زبان انگلیسی به کودکان می پردازند، این روش بعنوان متد تدریس به کار گرفته می شود. در این روش، گرچه کودک ابتدا گاها به مشکلاتی بر می خورد اما پس از طی مدت زمانی مشخص، یادگیری سرعت گرفته و نتیجه فوق العاده ای را در بر خواهد داشت.