آنلاین - دوره مبتدی تا پیشرفته

  آنلاین : دوره مبتدی تا پیشرفته -

کانون زبان بهرستگان کلیۀ دوره های آموزش زبان بصورت حضوری را با همان کیفیت بصورت آنلاین در شرایط ویژه برگزار میکند.

  منابع آموزشی

در این دوره بعد از تعیین سطح زبان آموز، مدرس متناسب معرفی و کلاسها در بستر گوگل میت یا واتساپ بر اساس انتخاب زبان آموز برگزار میشود .
کانون زبان بهرستگان کلیۀ دوره های آموزش زبان بصورت حضوری را با همان کیفیت بصورت آنلاین در شرایط ویژه برگزار میکند.
لازم به ذکر است این دوره ها بصورت ویدیوهای از پیش ضبط شده نمی باشد.