جزئیات مطلب

بهترین زمان یادگیری

بهترین زمان یادگیری

روش های آموزش زبان انگلیسی کودکان

همانطور که اشاره شد روش ها و متد های متفاوتی برای یادگیری زبان انگلیسی وجود دارد که برخی از این روش ها مناسب افراد خردسال و کودکان نمی باشد.آموزش زبان انگلیسی کودکان نیازمند صرف وقت بیشتر و حوصله بیشتری می باشد. برخی از این روش ها عبارتند از:

روش اول : روش غرقه سازی

در تمامی تحقیقاتی که مربوط به روش های یادگیری زبان انگلیسی می باشد، روش غرقه سازی را بعنوان بهترین و کاراترین روش آموزش عنوان کرده اند. در این روش کودک از ابتدا در محیطی کاملا با زبانی غیر از زبان مادری خود قرار می گیرد. در برخی آموزشگاه ها و مهد کودک ها که به آموزش زبان انگلیسی به کودکان می پردازند، این روش بعنوان متد تدریس به کار گرفته می شود. در این روش، گرچه کودک ابتدا گاها به مشکلاتی بر می خورد اما پس از طی مدت زمانی مشخص، یادگیری سرعت گرفته و نتیجه فوق العاده ای را در بر خواهد داشت.

به اشتراک گذاشتن این مطلب